دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های کلاسها
امتحان میانترم درس ماشین 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | 

اطلاعیه
امتحان میان ترم در ماشین های الکتریکی 2 آقای دکتر جلیلیان در روز پنجشنبه مورخ 97/2/20 ساعت 9 در سالن امتحانات برگزار میگردد.

آموزش دانشکده برق
97/2/17
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14571.52920.fa
برگشت به اصل مطلب