دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی دکترا
مصوبه گروه قدرت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۴ | 
مطابق مصوبه گروه  قدرت،  دانشجویان گرامی لطفا در زمان برگزاری جلسات مربوط به فعالیت های پژوهشی خود، از تدارک پذیرایی برای اعضای محترم کمیته هادی خودداری نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14568.54283.fa
برگشت به اصل مطلب