دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی دکترا
مصوبه گروه قدرت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/24 | 
مطابق مصوبه گروه  قدرت،  دانشجویان گرامی لطفا در زمان برگزاری جلسات مربوط به فعالیت های پژوهشی خود، از تدارک پذیرایی برای اعضای محترم کمیته هادی خودداری نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14568.54283.fa
برگشت به اصل مطلب