دانشکده مهندسی برق- دفترچه تلفن دانشکده برق
دفترچه تلفن دانشکده برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفترچه تلفن دانشکده مهندسی برق

  گروه الکترونیک

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر سید ادیب ابریشمی فر

۷۳۲۲۵۷۲۷

  abrishamifar(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید جواد ازهری

۷۳۲۲۵۶۷۸ - ۳۷۰۰

  azhari(AT)iust.ac.ir

 دکتر احمد آیت اللهی

۷۳۲۲۵۶۰۸

  Ayatollahi (AT) iust.ac.ir

 دکتر شهریار برادران شکوهی

۷۳۲۲۵۶۱۴

  bshokouhi(AT)iust.ac.ir

 دکتر عبدالرضا رحمتی

۷۳۲۲۵۷۵۸

  rahmati(AT)iust.ac.ir

 دکتر شهریار شاه حسینی

۷۳۲۲۵۷۰۴

  hshsh(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی صدر

  ۷۳۲۲۵۷۵۷

  sadr(AT)iust.ac.ir

دکتر جمشید فریبرز

۷۳۲۲۵۶۴۶

  Jamfar(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد عظیم کرمی

۷۳۲۲۵۷۷۳

  karami(AT)iust.ac.ir

 دکتر شهرام محمد نژاد

۷۳۲۲۵۶۳۰

  shahramm(AT)iust.ac.ir

 دکتر کریم محمدی

۷۳۲۲۵۶۱۷

  mohammadi(AT)iust.ac.ir

  دکتر سید محمد رضا موسوی میرکلائی

۷۳۲۲۵۷۷۵

 M_Mosavi(AT)iust.ac.ir

 دکتر ستار میرزاکوچکی

۷۳۲۲۵۷۳۷

 m_kuchaki(AT)iust.ac.ir

 دکتر جواد یاوندحسنی

۷۳۲۲۵۷۸۱

  yavand(AT)iust.ac.ir

  گروه بیوالکتریک

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر حمید بهنام

۷۳۲۲۵۶۲۹

  behnam(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد رضا دلیری

۷۳۲۲۵۷۳۸

 daliri(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید حجت سبزپوشان

۷۳۲۲۵۷۲۹

 sabzposh(AT)iust.ac.ir

 دکتر وحید شالچیان

۷۳۲۲۵۶۲۸

Shalchyan(AT)iust.ac.ir

 دکتر عباس عرفانیان امیدوار

  ۷۷۲۴۰۴۶۵ - ۷۷۲۸۳۵۵۳

  erfanian(AT)iust.ac.ir

  گروه کنترل

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر سید مجید اسماعیل زاده

  ۷۷۱۹۵۶۱۶

  smailzadeh(AT)iust.ac.ir

 دکتر حسین بلندی

۷۳۲۲۵۶۲۴

  h_bolandi(AT)iust.ac.ir

 دکتر جواد پشتان

   ۷۳۲۲۵۶۷۹

  jposhtan(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی اکبرجلالی

   ۷۳۲۲۵۷۸۷

 ajalali(AT)iust.ac.ir , drjalali(AT)gmail.com

 دکتر سعید شمقدری

   ۷۳۲۲۵۷۱۹

 shamaghdari(AT)iust.ac.ir ,

 s_shmaghdari(AT)yahoo.com

 دکترسعید عبادالهی

   ۷۳۲۲۵۶۲۶

 s_ebadollahi(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد فرخی

   ۷۳۲۲۵۶۲۵

 farrokhi(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید کمال الدین موسوی مشهدی

   ۷۳۲۲۵۷۶۳

 sk_mousavi(AT)iust.ac.ir

دکتر علیرضا محمدشهری

۷۳۲۲۵۷۱۷

shahri (At) iust.ac.ir

 گروه قدرت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر شهرام جدید

   ۷۳۲۲۵۶۰۷

  jadid(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی رضا جلیلیان

   ۷۳۲۲۵۶۱۶

  jalilian(AT)iust.ac.ir

 دکتر صادق جمالی

   ۷۳۲۲۵۶۶۹

  sjamali(AT)iust.ac.ir

 دکتر حسین حیدری

   ۷۳۲۲۵۶۵۳

 heydari(AT)iust.ac.ir

 دکتر حیدر علی شایان فر

   ۷۳۲۲۵۶۱۰

 hashayanfar(AT)yahoo.com

 دکتر عباس شولایی

  ۲۶۵۷ و ۲۶۵۸

 shoulaie(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید محمد شهرتاش

   ۷۳۲۲۵۶۱۳

 shahrtash(AT)iust.ac.ir

 دکتر داود عرب خابوری

   ۷۳۲۲۵۷۰۵

  khaburi(AT)iust.ac.ir

 دکتر احمد غلامی

   ۷۳۲۲۵۶۷۳

  gholami(AT)iust.ac.ir

 مهندس احد کاظمی

   ۷۳۲۲۵۶۱۲

  kazemi(AT)iust.ac.ir

 دکتر محسن کلانتر

   ۷۳۲۲۵۶۶۲

  kalantar(AT)iust.ac.ir

 دکتر ابوالفضل واحدی

   ۷۳۲۲۵۶۱۹

 avahedi(AT)iust.ac.ir

گروه مخابرات

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  ایمیل

 دکتر بهمن ابوالحسنی

   ۷۳۲۲۵۶۲۳

  abolhassani(AT)iust.ac.ir

  دکتر علی اصغر بهشتی شیرازی

   ۷۳۲۲۵۶۲۰

  abeheshti (AT)iust.ac.ir

  دکتر احمد چلداوی

   ۷۳۲۲۵۷۰۰

  cheldavi(AT)iust.ac.ir

 دکتر فرخ حجت کاشانی

   ۷۳۲۲۵۶۱۵

  kashani(AT)iust.ac.ir

 دکتر فرزان حدادی

   ۷۳۲۲۵۷۵۲

  farzanhaddadi(AT)yahoo.com

  دکتر محمد خلج امیرحسینی

   ۷۳۲۲۵۶۳۲

  khalaja(AT)iust.ac.ir

 دکتر سید محمد رضوی زاده

   ۷۳۲۲۵۷۳۶

  smrazavi(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد سلیمانی

   ۷۳۲۲۵۶۷۰

  soleimani(AT)iust.ac.ir

 دکتر وحید طباطباوکیلی

   ۷۳۲۲۵۶۰۹

  Vakily(AT)iust.ac.ir

 دکتر مجید طیرانی

   ۷۳۲۲۵۷۳۲

  m_tayarani(AT)iust.ac.ir

 دکتر علی عبدالعالی

   ۷۳۲۲۵۷۲۶

  abdolali(AT)iust.ac.ir

 دکتر همایون عریضی

   ۷۳۲۲۵۶۲۲

  h_oraizi(AT)iust.ac.ir

 دکتر ابوالفضل فلاحتی

   ۷۳۲۲۵۷۲۸

  afalahati(AT)iust.ac.ir

 دکتر نادر کمجانی

   ۷۳۲۲۵۶۷۲

  n_komjani(AT)iust.ac.ir

 دکتر محمد حسین کهائی

   ۷۳۲۲۵۶۶۶

  kahaei(AT)iust.ac.ir

 دکتر هاشم واجد سمیعی

   ۷۳۲۲۵۷۳۳

  mh_samiei(AT)iust.ac.ir

  حوزه ریاست

نام و

نام خانوادگی

  مسئولیت

  داخلی

  ایمیل

  مسئول دفتر دانشکده

 ۷۳۲۲۵۶۰۰

محمدتقی علایی

  مدیر امور اجرایی

   ۷۳۲۲۵۷۵۹

  alaei(AT)iust.ac.ir

سیدعباس موسوی

  کارپرداز

   ۷۳۲۲۵۶۳۱

  Abbas.mosavi۵۶(AT)yahoo.com

  حوزه آموزش (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

  فرناز روشان

  مدیر امور آموزش

  ۷۳۲۲۵۶۱۸

  roushaan(AT)iust.ac.ir

سهیلا امیدی

   کارشناس آموزشی

 ۷۳۲۲۵۶۰۳

omidi(AT)iust.ac.ir

فاطمه توکلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکترا)

۷۳۲۲۵۷۳۱

ghomitavakolif(AT)iust.ac.ir

نازلی حسن زاده

 کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

۷۳۲۲۵۶۰۵

hasanzadehn(AT)iust.ac.ir

  افسانه نوروزی

  کارشناس واحد مجازی و پردیس

۷۳۲۲۵۷۴۹

  noroozia(AT)iust.ac.ir

سید محمدعلی میرشفیعی

  تکنسین کارگاه برق

  ۷۳۲۲۲۶۹۰

  S_m_ali_mirshafiee(AT)iust.ac.ir

فرشته عباس عظیمی

  مسئول آزمایشگاه کنترل خطی

  ۷۳۲۲۵۶۳۶

  zzimif(AT)iust.ac.ir

  کبری بیدوند

  مسئول آزمایشگاه مدارمنطقی

  ۷۳۲۲۵۶۴۹

  bidvandk(AT)iust.ac.ir

  ژاله حبیبی

  مسئول آزمایشگاه الکترونیک۱

  ۷۳۲۲۵۶۵۹

  habibizh(AT)iust.ac.ir

اعظم السادات فاطمی

  مسئول آزمایشگاه مخابرات

  ۷۳۲۲۵۶۵۵

  fatemia(AT)iust.ac.ir

ابوالفضل اشعریون

  مسئول آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

   ۷۳۲۲۵۷۴۳ ۷۳۲۲۵۷۳۵- ۲۶۵۶

  ashareun(AT)iust.ac.ir

حمیدرضا جلیلیان

  مسئول آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

   ۷۳۲۲۵۷۶۷

  H_jalilian(AT)iust.ac.ir

حوزه پژوهش

  مریم اسدی

  کارشناس پژوهش

   ۷۳۲۲۵۷۴۶

  asadim(AT)iust.ac.ir

فرحناز ایران مدار

کارشناس ارتباط با صنعت و کارآموزی

 ۷۳۲۲۵۷۱۵

  iranmadarf(AT)iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.13969.33256.fa
برگشت به اصل مطلب