دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکترای آقای قاسم درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۶ | 
AWT IMAGE

دفاعیه دکتری آقای قاسم درخشان دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حیدرعلی شایانفر با عنوان "بهره برداری متمرکز بهینه از ریز شبکه ها با در نظر گرفتن امنیت و مسائل زیست محیطی در شرایط عدم قطعیت ها" روز شنبه مورخ 95/08/25 ساعت 16:30 در سالن خیام دانشکده مهندسی برق برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12584.47339.fa
برگشت به اصل مطلب