دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکترای آقای مصطفی اسماعیلی شاهرخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۱۶ | 
AWT IMAGE

دفاعیه دکتری آقای مصطفی اسماعیلی شاهرخت دانشجوی، استاد گرامی آقایان مهندس کاظمی و دکتر شایانفر با عنوان "برنامه ریزی مبتنی بر ریسک شبکه های توزیع انرژی الکتریکی" روز چهارشنبه مورخ 94/08/27 ساعت 8:30 در سالن خوارزمی دانشکده مهندسی برق برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12584.42111.fa
برگشت به اصل مطلب