دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکترای آقای میثم خجسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/1 | 

AWT IMAGE

دفاعیه دکتری آقای میثم خجسته دانشجوی، استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام جدید روز چهارشنبه مورخ 94/02/02 ساعت 14 در کلاس 304 دانشکده مهندسی برق برگزار می گردد. 

مشاهده چکیده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12584.39605.fa
برگشت به اصل مطلب