دانشکده مهندسی برق- دفاعیه کارشناسی ارشد
دفاعیه خانم سپیدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۵ | 
چکیده
سالیانه اتش سوزی های بیشماری بر روی زمین رخ می دهد. و خسارت های جبران ناپذیری به طبیعت و جان انسان وارد می کند. بنابراین شناسایی دقیق و سریع اتش امری بسیار مهم است. به کارگیری از پهپادها برای شناسایی اتش روشی کارامد نسبت به روش های سنتی است. در این پژوهش هدف پردازش تصاویر هوایی برای بهبود شناسایی۱ در پهپادها ۲ است به طوری که قابلیت شناسایی در زمان واقعی را داشته باشد. برای شناسایی اتش از شبکه Faster RCNN۳ که یک شبکه شناسایی ناحیه ایی کانولوشنی است، استفاده می کنیم.با شبکه کانولوشنی عمیق ویژگی های تصویر استخراج می کنیم و از نقشه ویژگی های تصویر با شبکه ناحیه پیشنهادی۴RPN تصاویر پیشنهادی را مشخص می کنیم. شبکه کانولوشنی Resnet۵۰ به عنوان شبکه کانولوشنی درونی Faster RCNN انتخاب می کنیم. به دلیل کوچک بودن شعله های اتش در تصاویر هوایی و همچنین افزایش داده به جای تغیر سایز مستقیم با استفاده از شاخصFFDI ۵ تصویراتش از پس زمینه را جدا می کنیم و نقشه برجسته اتش را ایجاد می کنیم.شعله ی اتش را در ابعاد۲۵۶×۲۵۶ به اندازه ورودی شبکه عصبی مان از تصویر جدا می کنیم.به تقویت داده ها می پردازیم.این کار باعث تولید داده های جدیدی می شود. که دقت شناسایی را بهبود می بخشد. دقت شناسایی داده های اصلی ۹۰% می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12534.57488.fa
برگشت به اصل مطلب