دانشکده مهندسی برق- دفاعیه کارشناسی ارشد
دفاعیه خانم محدثه شرعی علیائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | 
چکیده
سیگنال‌های ضعیف از جمله‌ی عواملی هستند که عملکرد عادی گیرنده‌های سامانه‌ی موقعیت‌یابی جهانی (GPS) را تحت تأثیر قرار می‌دهند و یا حتی ممکن است موجب مختل شدن عملکرد عادی آن شوند. بنابراین برای اجرای موفقیت‌آمیز فرآیند موقعیت‌یابی لازم است مراحل مختلف این فرآیند در مواجهه با سیگنال‌های ضعیف تقویت شوند. مرحله‌ی اکتساب نخستین مرحله از مراحل پردازش سیگنال در گیرنده‌ی GPS است که برخورد مناسب با سیگنال‌های ضعیف و نویز در این مرحله می‌تواند مانع از انتقال تأثیرات مخرب آنان به سایر مراحل فرآیند موقعیت‌یابی شود. با توجه به اهمیت مرحله‌ی اکتساب، در این پایان‌نامه به ارائه‌ی راهکارهایی برای افزایش قدرت این مرحله در مواجهه با سیگنال‌های ضعیف پرداخته شده است. تبدیل موجک ابزاری است که برای این منظور بکار گرفته شده است. نویززدایی ثمربخش با استفاده از تبدیل موجک نیازمند فراهم آوردن ملزوماتی است که در عملکرد و کارآیی این ابزار تأثیر مهمی دارند. انتخاب یک موجک مادر مناسب برای تجزیه‌ی سیگنال، تعیین بهینه‌ی تعداد سطوح تجزیه و انتخاب مناسب حد آستانه از مهم‌ترین عواملی هستند که کارآیی فرآیند نویززدایی با استفاده از تبدیل موجک را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این پایان‌نامه تلاش شده است تا با ارائه‌ی راهکارهایی مناسب برای انتخاب هر یک از پارامترهای تعیین‌کننده، چارچوبی برای نویززدایی به دست آید و از این طریق کیفیت فرآیند نویززدایی و در مرتبه‌ی بالاتر کیفیت فرآیند اکتساب بهبود داده شود و حساسیّت گیرنده در مواجهه با سیگنال‌های ضعیف افزایش یابد. نتایج به دست آمده از اکتساب سیگنال‌های ضعیف GPS نشان می‌دهند که چارچوب پیشنهادی عملکردی مناسب داشته و توانسته است با افزایش محدوده‌ی SNR قابل اکتساب به میزان %۳۰.۸ نسبت به بهترین نتیجه‌ی به دست آمده از روش‌های استاندارد، حساسّیت گیرنده را در اکتساب سیگنال‌های ضعیف افزایش دهد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12534.54345.fa
برگشت به اصل مطلب