دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
برگزاری دفاعیه دکتری آقای مهندس علی ذوالقدر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱ | 

AWT IMAGEآقای مهندس علی ذوالقدر دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی سازه، 5 مهرماه سال 94 از رساله خود تحت عنوان «روش‌های فراکاوشی جدید برای بهینه سازی دینامیکی سازه‌های اسکلتی» در محل سالن شهید صرفی دانشکده مهندسی عمران با راهنمایی آقای دکتر کاوه دفاع خواهد نمود.

چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:
در پایان نامه حاضر بهینه‌یابی وزنی سازه‌های اسکلتی بوسیلهٔ الگوریتم‌های فراکاوشی با در نظر گرفتن فرکانس‌های طبیعی به عنوان قیود مسئله، مدنظر قرار گرفته است. این دسته از مسائل بهینه‌یابی سازه‌ای با توجه به وجود فضاهای جست‌وجوی به شدت غیرپیوسته و غیرمحدب و همچنین وجود بهینه‌های محلی پرتعداد چالش برانگیز تلقی شده و حل آن‌ها نیازمند استفاده از الگوریتم‌های کارآمد با قابلیت‌های ویژه است. بررسی‌های انجام گرفته در قالب این پایان‌نامه منجر به ارائهٔ دو الگوریتم ترکیبی Democratic PSO و PSRO و یک الگوریتم فراکاوشی جدید موسوم به Tug of War Optimization شده است. مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری این الگوریتم‌ها با نتایج موجود نشان‌دهندهٔ کارایی الگوریتم‌های ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی: بهینه سازی؛ سازه‌های اسکلتی؛ خصوصیات دینامیکی؛ الگوریتم‌های فراکاوشی؛ قیود فرکانسی؛ الگوریتم Democratic PSO؛ الگوریتم Tug or War Optimization
رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: ali_zolghadr [AT] civileng.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.41522.fa
برگشت به اصل مطلب