دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
اطلاعیه مرخصی تحصیلی نیمسال اول 92-1391

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویانی که مایل هستند در ترم اول سال تحصیلی 92-91 از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند از روز سه شنبه 13/4/91 تا روز چهارشنبه 21/4/91 فرصت دارند فرم مربوطه را از واحد آموزش کارشناسی دانشکده دریافت و پس از تکمیل به آموزش دانشکده تحویل دهند.

شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی:
1- داشتن سنوات
2- داشتن حداقل 13 و حداکثر 16 واحد

امور آموزش کارشناسی دانشکده عمران - 13/4/1391

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.24949.fa
برگشت به اصل مطلب