دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
ایجاد و راه‏اندازی رشته مهندسی سواحل در مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

در جلسۀ شماره 212 شورای دانشگاه مورخ 22/10/90 در رابطه با راه‏اندازی رشته مهندسی سواحل در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، موافقت بعمل آمد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.23400.fa
برگشت به اصل مطلب