دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
عناوین پیشنهادی پایان نامه‏های دانشجویی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای با توجه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امر حمل و نقل جاده‏ای که فعالیتهای بسیار متنوعی را در بر می‏گیرد، تحقیق و پژوهش و تعریف پایان نامه‏های دانشجویی (ارتباط میان صنعت و دانشگاه) در موضوعات مرتبط با حمل و نقل جاده‏ای را از رسالت‏های خود قلمداد می‏کند و براین اساس اقدام به تعریف 93 طرح مطالعاتی و پژوهشی درقالب پایان نامه‏های دانشجویی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در ده دسته کلی مشتمل بر موضوعات و عناوین پیشنهادی ذیل نموده است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.19622.fa
برگشت به اصل مطلب