دانشگاه علم و صنعت ایران- ریاست دانشکده
پیام ریاست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

رئیس دانشکده مهندسی عمران

پیام رئیس دانشکده

دانشکده مهندسی عمران با وجود پنج گروه آموزشی، پنج مرکز پژوهشی تحقیقاتی و قطب علمی سازه و برخوردار از مجموعه ای از اساتید مبرز و متعهد و نیز جذب و آموزش دانشجویان نخبه و علاقمند در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و با گرایشهای مختلف تخصصی و حرفه ای
(۱۰ گرایش کارشناسی ارشد و ۱۰ گرایش دکتری)، امروزه در صدر دانشکده های موفق مهندسی عمران کشور و منطقه خود نمایی می نماید. وجود فارغ التحصیلان توانا و کارآمد این دانشکده در رأس فرآیندهای صنعتی و حرفه ای و آموزشی و پژوهشی کشور، نمونه بارزی از جایگاه علمی و پژوهشی آن بشمار می رود.

این دانشکده به یمن محیطی سرشار از همبستگی، علاقمندی و مبتنی بر همت والای اساتید دلسوز و علاقمند آن، همچنین فرآیند تصمیم سازی جمعی، روز به روز شکوفا تر شده است و مدیریت دانشکده در راستای تلاش و برنامه مدیران دوره های گذشته که جملگی برخاسته از اراده جمعی اساتید دانشکده بوده اند، ارتقاء علمی، پژوهشی، آموزشی و توسعه ارتباط با صنعت دانشکده و تکریم اساتید و دانشجویان را وجهه همت خود ساخته است.

تلاش مدیریت در این راستا و در تحقق برنامه توسعه راهبردی بمنظور دستیافت به عالیترین اهداف توسعه علمی و فرهنگی در رشته عمران کماکان نیازمند به مساعدت ها و یاری اساتید بزرگوار و مسئولین محترم و همت والای دانشجویان و مجموعه پرسنل آموزشی و اداری می باشد. مدیریت دانشکده ضمن آمادگی پذیرش پیشنهادات و انتقادات در جهت رفع موانع موجود و بهینه سازی فرآیند آموزش و پژوهش، خود را متعهد می داند که در حفظ و ارتقاء این امانت بزرگ نهایت کوشش و توان را بکار بندد. امید که مشمول فضل و تایید الهی واقع گردیم.

شرح وظایف و اختیارات رئیس دانشکده

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده

- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه

- پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده

- نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده

- ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

- پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

- نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه

- بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه

- شرکت درشوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.6620.14883.fa
برگشت به اصل مطلب