دانشگاه علم و صنعت ایران- کارمندان
اسامی کارمندان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت برقراری ارتباط از خارج از دانشگاه، لطفاً پیش‌شماره 7322 را قبل از داخلی مورد نظر شماره‏گیری فرمایید.

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی

مسئولیت اداری

تلفن داخلی

ایمیل

محبوبه صفری

مدیر آموزش مقطع کارشناسی

8103

safarim [AT] iust.ac.ir

صدیقه رضایی

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی

8195

rezaies [AT] iust.ac.ir

زهرا حجتیان

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

7186

hojatianz [AT] iust.ac.ir

زهرا داشخانه

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

7189

dashkhanehz [AT] iust.ac.ir

ملیحه بازیان

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

7188

bazianm [AT] iust.ac.ir

حوریه میرزانژاد

کارشناس دفتر گروهها و امور حق‌التدریس

7190

mirzanegadh [AT] iust.ac.ir

مرسده پروانه تفرشی

کارشناس پژوهشی

7192

tafreshim [AT] iust.ac.ir

پرویز کاویان

مسئول واحد انفورماتیک
دفتر حوزه ریاست

8102 - 8101

kavianp [AT] iust.ac.ir

اشرف السادات میرایی

واحد دبیرخانه حوزه ریاست

8191

amiraei [AT] iust.ac.ir

حمید خرمی

تکنسین آز هیدرولیک

8121

khorramih [AT] iust.ac.ir

مهندس مسعود فروغی

کارشناس گروه آب

6488

foroughim [AT] iust.ac.ir

-

جمعدار مرکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک

3156 - 2941

-

محمد هادی بهادری

انباردار آز قیر و آسفالت و مرکز تحقیقات مخلوطی آسفالتی

3100

bahadori [AT] iust.ac.ir

سعید رسولی

جمعدار

8142 - 3141

rasoolis [AT] iust.ac.ir

طاهر فضائلی

کارگاه ساختمان

3141

-

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.5992.6995.fa
برگشت به اصل مطلب