دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضاء هیئت علمی
لیست اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• اسامی

• گروههای تخصصی

• تصاویر

جهت برقراری ارتباط از خارج از دانشگاه، لطفاً پیش‌شماره 7322 را قبل از داخلی مورد نظر شماره‏گیری فرمایید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.5991.6994.fa
برگشت به اصل مطلب