دانشگاه علم و صنعت ایران- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های دکتری
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های دکتری (تحصیلات تکمیلی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 

  

نکته بسیار مهم: دانشجویان می‌بایست مرحله ثبت نام و حذف و اخذ واحدها را با نظارت مدیر محترم گروه مربوطه (در مقطع کارشناسی ارشد) و با تأیید استاد محترم راهنما و طبق ضوابط و مصوبات گروه (در مقطع دکترا) انجام دهند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=32.19590.67085.fa
برگشت به اصل مطلب