دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری مهندس علی قمری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۹ | 

AWT IMAGE مهندس علی قمری دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی سازه، 24 تیرماه سال 97 از رساله خود تحت عنوان «مطالعه پارامتریک اثر ترک و گسترش آن بر رفتار دیوار برشی فولادی» در محل سالن کنفرانس دکتر عباس‌نیا با راهنمایی دکتر بروجردیان و دکتر شایانفر دفاع نمود.

چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:
مطالعات آزمایشگاهی و عددی انجام شده بر روی دیوار برشی فولادی و همچنین عملکرد شکل پذیر آن در زلزله های گذشته، این سیستم را به عنوان یک سیستم با عملکرد مناسب در برابر بارهای جانبی معرفی کرده است. علاوه بر آن، سهولت اجرایی و اقتصادی بودن آن باعث شده که در بسیاری از پروژه های مهم و استژیک دنیا مورد استفاده قرار گیرد. علی رغم مطالعات زیادی بر روی این سیستم همچنان ناشناخته های زیادی در خصوص آن وجود دارد. یکی از این ناشناخته ها که در بسیاری از تست های آزمایشگاهی به چشم می خود اما مورد بررسی قرار نگرفته است، اثر پدیده ترک و گسترش آن بر رفتار سیستم است. به دلیل پیچیدگی های تحلیل غیرخطی تحلیل ترک حتی با استفاده از نرم افزارهای المان محدود، تحقیقات انگشت شمار در این زمینه وجود دارد. از طرفی با توجه ضخامت کم ورق فولادی و ماهیت جوش، وجود ترک در این سیستم غیرقابل انکار و ناگزیر است. بنابراین در این پایان نامه، تأثیر ترک‌های محتمل در کنج های دیوار (افقی و قائم) و همچنین ترک در محل وصله ها (کناری و میانی) بر رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ترک‌ میانی اثر مخرب‌تری نسبت به ترک‌های کناری دارد. وجود ترک‌های میانی با طول زیاد باعث می‌شود که سیستم در ناحیه الاستیک گسیخته شود. همچنین، مقایسه ترک های کنج دیوار نشان می دهد که ترک افقی در محل اتصال ورق به تیر اثر مخرب تری نسبت به ترک قائم در محل اتصال ورق به ستون دارد و افزایش طول اولیه ترک افقی باعث می شود که رفتار شکل پذیر سیستم به رفتار ترد تبدیل شود و منجر به گسیختگی دیوار در ناحیه الاستیک می شود. به‌منظور دست‌یابی به نمودار بار- تغییرمکان یک مدل پارامتریک ارائه شده که بدون استفاده از مدل‌سازی المان‌محدود بتوان به نمودار بار- تغییر‌مکان دست یافت. در این مدل، اثر ترک و همچنین گسترش آن لحاظ خواهد شد. مقایسه نتایج، تطابق و همگرایی بالایی مدل پیشنهادی و نتایج المان محدود را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی، ترک، لاغری، سختی، شکل پذیری.
رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: aghamari [AT] cmps2.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.53481.fa
برگشت به اصل مطلب