دانشگاه علم و صنعت ایران- کارشناسان آموزشی
اسامی کارشناسان آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 
      مهندس علی اکبر حسینی
کارشناس آموزشی
داخلی: ۷۱۷۱
رایانامه: hosseinia [AT] iust.ac.ir
                            
دکتر علی مینایی
کارشناس آزمایشگاه سازه
داخلی: ۸۱۲۶
رایانامه: ali_minaei [AT] iust.ac.ir
     

  
  مهندس کاظم نصراله زاده
کارشناس آموزشی (بازنشسته)
داخلی: ۳۱۴۱
رایانامه: -
                      
مهندس سیدمهدی عترتی
کارشناس آموزشی (بازنشسته)
داخلی: -
رایانامه: etrati [AT] iust.ac.ir
     

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.14501.38483.fa
برگشت به اصل مطلب