دانشگاه علم و صنعت ایران- فرم و آیین‌نامه کارشناسی
فرمها، مقررات و آیین نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE مصوبات آموزشی و مراحل اجرایی مصوبات آموزشی واحد آموزش کارشناسی - مهرماه 88 AWT IMAGE

AWT IMAGE برنامه دروس دوره کارشناسی مهندسی عمران (ورودی‌های 86 و بعد از آن)

AWT IMAGE برنامه دروس دوره کارشناسی مهندسی عمران (ورودی‌های 89 و بعد از آن)

AWT IMAGE برنامه دروس دوره کارشناسی مهندسی عمران (ورود‌ی‌های 91 و بعد از آن)

AWT IMAGE مراحل اجرایی مصوبات آموزشی مقطع کارشناسی - مهرماه 91

AWT IMAGE برنامه دروس دوره کارشناسی مهندسی عمران (ورودی‌های 94 و بعد از آن)

AWT IMAGE برنامه دروس دوره کارشناسی مهندسی عمران (ورودی‌های 96 و بعد از آن)

AWT IMAGE جدول واحدهای پیشنهادی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران - عمران 96 به بعد

فرمهای آموزشی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.1263.1801.fa
برگشت به اصل مطلب