دانشگاه علم و صنعت ایران- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های ارشد
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد - مراحل دفاع سمینار و پایان‌نامه - تسویه حساب و فارغ‌التحصیلی (تحصیلات تکمیلی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE فرم تعیین استاد راهنما

AWT IMAGE فرم انتخاب و تصویب موضوع سمینار کارشناسی ارشد

AWT IMAGE فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

AWT IMAGE فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پایان نامه

AWT IMAGE فرم شرکت در جلسات دفاع پایان نامه
AWT IMAGE فرم حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان نوبت دوم
AWT IMAGE فرم حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان پردیس
AWT IMAGE فرم ارزیابی نمره استمرار در تحقیق، ورودی‌های ۱۳۹۹ به قبل
AWT IMAGE فرم همکاری در پروژه‌های صنعتی منعقده از طرف دانشگاه
AWT IMAGE فرم ساخت دستگاه

AWT IMAGE فرم تأیید انجام اصلاحات مربوط به پایان نامه‌

AWT IMAGE فرم (مهمانی) اخذ درس از سایر دانشکده‌ها


 

 

AWT IMAGE سؤالات متداول ثبت‌نام دانشجویان کارشناسی ارشد
AWT IMAGE معرفی گرایش‌های تحصیلی گروه‌های مختلف آموزشی و مشخصات دروس هر یک

AWT IMAGE روندنمای مراحل آموزشی - پژوهشی در طی تحصیل

AWT IMAGE ضوابط مصوب آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد

AWT IMAGE آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ به بعد دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE ضوابط دوره ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

AWT IMAGE ضوابط مربوط به زمان‌بندی ارائه فرم تعیین استاد راهنما - تصویب موضوع سمینار و موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

AWT IMAGE سیلابس دروس دوره تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۳


 


AWT IMAGE مراحل ارائه سمینار

AWT IMAGE مراحل ارائه پایان نامه

AWT IMAGE مراحل تسویه حساب

AWT IMAGE مراحل فارغ التحصیلی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.1262.896.fa
برگشت به اصل مطلب