دانشگاه علم و صنعت ایران- کنفرانس‌ها
برگزاری کارگاه آموزشی مدلسازی امواج با استفاده از نرم‌افزار WAVEWATCH III

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/28 | 

AWT IMAGE کارگاه آموزشی مدلسازی امواج با استفاده از نرم‌افزار WAVEWATCH III در تاریخ 6-4 اردیبهشت ماه 1397 توسط دکتر سیدمصطفی سیادت موسوی در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.1256.52710.fa
برگشت به اصل مطلب