اداره تربیت بدنی- مسابقات ورزشی
مسابقات ورزشی خوابگاهی و بین خوابگاهی و درون دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۱۷ | 
مسابقه ورزشی دانشجویان دانشگاه در پاییز 92
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=31.5687.29592.fa
برگشت به اصل مطلب