اداره تربیت بدنی- منو مخفی1
سالن ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

سالن کشتی(برنامه سالن)

AWT IMAGE

سالن حجاب(برنامه سالن)

AWT IMAGE

سالن بدنسازی(برنامه سالن)

AWT IMAGE

زمین چمن مصنوعی(برنامه زمین)

AWT IMAGE

استخر بزرگسالان(برنامه سالن)

AWT IMAGE

زمین چمن استادیوم(برنامه زمین)

AWT IMAGE

جکوزی(تصویربزرگ)

AWT IMAGE

سالن تیراندازی(برنامه سالن)

AWT IMAGE

سالن تنیس روی میز(برنامه سالن)

AWT IMAGE

سالن سنگنوردی(تصویر بزرگ)

AWT IMAGE

سونا خشک(تصویر بزرگ)

AWT IMAGE

سالن ملک لو(برنامه سالن)

AWT IMAGE

زمین چند منظوره آسفالت(تصویر بزرگ)

AWT IMAGE

استخر کودکان(تصویر بزرگ)

AWT IMAGE

سالن کاراته(برنامه سالن)

AWT IMAGE 

بدنسازی خوابگاه دختران (برنامه سالن)

AWT IMAGE

سالن لاله(برنامه سالن)

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.4858.9599.fa
برگشت به اصل مطلب