اداره تربیت بدنی- منو مخفی
آئین نامه مسابقات شنا درون دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آئین نامه مسابقات شنای درون دانشگاهی

1- دانشجویان شرکت کننده می توانند در 4 رشته اعلام شده شرکت نمایند.

2- حتما دانشجوی همان دانشکده باشند و دارای کارت معتبر دانشجویی باشند.

3- زمان مسابقات در دو تاریخ اعلام شده در اطلاعیه می باشد.

به نفرات اول تا سوم هر رشته جایزه اهداء می شود.

مسابقات در استخر طول 33 متر برگزار می شود.

آدرس اسمی: استخر شهید عراقی (اسوه) _ فلکه دوم تهرانپارس – خیابان جشنواره _ خیابان اخوت آدرس استخر: بعد از فلکه دوم تهرانپارس – خیابان جشنواره – سمت راست خیابان اخوت استخر اسوه (شهید عراقی)

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.4856.10050.fa
برگشت به اصل مطلب