اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
برنامه سالن در ماه مبارک رمضان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | 


به پیوست مراجعه شود.
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.56358.fa
برگشت به اصل مطلب