اداره تربیت بدنی- کارکنان مجموعه ورزشهای آبی
پرسنل استخر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱ | 

نام و نام خانوادگی

سمت..........

داخلی

................

علیرضا  رضازاده

مدیر استخرآقایان

73225161--2609

 *

مرتضی داودی

 ناجی

** 

 *

رامین جعفری

ناجی

** 

 *

مهدی قربانی

علی جوادیان

ناجی
ناجی

** 

 *

محمد رضا نایبی

پذیرش

73225162--2610

 *

امین شیخ علی

ناجی

** 

هدایت اسماعیل پور

خدمات عمومی

 **

 *

ماشالله داودی

خدمات عمومی

** 

راحله اباذری

مدیر استخر بانوان

73225161--2609

 *

فاطمه نوروزی

سر ناجی

** 

 *

سیده ریحانه مرتضوی کلانتری

ناجی

** 

 *

طیبه بید هندی

ناجی

** 

 *

راحله ابا ذری

پذیرش

73225162--2610

 *

فاطمه عطایی

خدمات عمومی

** 

 *

زینب بیات

خدمات عمومی

**

 *

مدینه عطایی

خدمات عمومی

** 

 *

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.14504.38518.fa
برگشت به اصل مطلب