اداره تربیت بدنی- معرفی کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام و نام خانوادگی

سمت

  تلفن داخلی

  ایمیل

  میزان تحصیلات

  عکس

مجید نوروزی

 کارشناس  ورزشی (  پسران )

3306 

mjnorozi ATiust.ac.ir

فوق لیسانس 

(تربیت بدنی)

AWT IMAGE

مهدی نجاریان

کارشناس  ورزشی (  پسران )

3309

najari AT iust.ac.ir

فوق لیسانس 

(تربیت بدنی)

AWT IMAGE

شراره میرآفتابی

 کارشناس خبره ورزشی(دختر ان)  

4157

miraftabis AT iust.ac.ir 

لیسانس

(روانشناسی)

 AWT IMAGE

  مهری پورتوکل

کارشناس ورزشی (دختران  )

 3305

poortavakol AT iust.ac.ir

فوق لیسانس

(تربیت بدنی)


AWT IMAGE

سمیرا عبادالهی

کارشناس ورزشی ( دختران  )

 2605

ebadollahi AT iust.ac.ir

فوق لیسانس

(تربیت بدنی)

AWT IMAGE

احمد ابراهیمی

مسئول خدمات عمومی و انبارداری

 2455

زیردیپلم

AWT IMAGE 

مجتبی شیخ

مسئول امور مالی و کارپردازی

  2480

لیسانس

(حسابداری)

 هادی شاهرودی

  مسئول دفتر مدیریت

2451   

hadi AT yahoo.com

AT iust.ac.ir 

فوق دیپلم

AWT IMAGE

مهدی فرشیدی 

نامه رسان (

متصدی خدمات عمومی)

2453

زیر دیپلم 

AWT IMAGE

حسین قربان پور

متصدی خدمات عمومی

( سالن بدنسازی )

6347

دیپلم 

    میثم رجبیان

متصدی خدمات عمومی

(سالن ملک لو)

2457

-

زیر دیپلم 

AWT IMAGE

-

سعید غفاری

متصدی خدمات عمومی

3307

زیر دیپلم 

AWT IMAGE

-


مژگان رحمیان

 ( مریم سوری و میترا داوری)

 متصدی خدمات عمومی

( سالن لاله و بدنسازی)

(سالن حجاب)

 2475

2449

-

ابتدایی 

دیپلم

**

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=31.10719.4552.fa
برگشت به اصل مطلب