دانشکده ریاضی- اعضا هیات علمی
اعضا هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

  

پیش کسوات ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
خسرو مالک نژاد عبدالله شیدفر
خلیل پاریاب حمید آقا تولائی
AWT IMAGE
احمد گلبابایی

 

 

 

 

اطلاعات جامع اساتید دانشکده

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.9423.13739.fa
برگشت به اصل مطلب