دانشکده ریاضی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/9 | 
 دانشجویان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده بر اساس معدل نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح زیر است.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=30.6258.67912.fa
برگشت به اصل مطلب