دانشکده ریاضی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/20 | 

 تمامی کلاس های اموزشی که در سیستم الکترونیک دانشگاه(LMS) در حال برگزاری است کماکان تا روز 25 اسفن ادامه دارد و برگزار می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.6258.59487.fa
برگشت به اصل مطلب