دانشکده ریاضی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEدفاعیه آقای جواد میرزاجانی از رساله کارشناسی ارشد با عنوان "گراف های یال انتقالی از مرتبه های خاص " به راهنمایی دکتر مهدی علائیان در تاریخ 22/12/90 ساعت 16:00 در کلاس 406 برگزار میشود.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.6258.23891.fa
برگشت به اصل مطلب