دانشکده ریاضی- ماموریت ،چشم انداز، ارزش
ماموریت ،چشم انداز، ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

ماموریت 
اساس کار دانشکده مبتنی بر آموزش و پژوهش است و کلیه خدمات ،فعالیتها ،برنامه ریزی ها،و تلاشهایی که انجام می شود در راستای تحقق این اهداف است آموزش به عنوان یکی از اساسی ترین اصول در تربیت نیروی انسانی و استفاده صحیح از تکنولوژی و برنامه ریزی  سیستمی نقش غیر قابل انکاری دارد بدیهی است چنین مقوله ای بایستی با برنامه ریزی حرفه ای و افزایش و تنوع ابزار و وسایل کمک آموزشی صورت گیرد و سازماندهی گردد.
چشم انداز
دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت پیشرو در آموزش ،تولید علم و تربیت نیروی متخصص و کارآمد در آمورش و پژوهش و گسترش مرزهای دانش در تعاملی سازنده با مراکز علمی ،ملی و فرا ملی است.
بر انیم تا با گسترش خرد گرایی مبتنی بر علم ،خصوصا ریاضیات ،موجبات تعالی دانشگاه و کشور را فراهم کنیم بر این اساس کوشش فراوانی در بهبود سطح پژوهش ،و نیز عمق آموزش انجام داده و ان شاءاله می دهیم.
ارزش ها
باور ما این است که دانش و معرفت و ریاضیات که یکی از بخشهای غیر قابل انکار آن می باشد یک موهبت الهی است که سرجشمه جوشان آن ذات اقدس اهدیت می باشد بنابراین ما باید تلاش کنیم که از این موهبت در حد والا برخوردار شویم در تعلیم آن بکوشیم و بیاموزیم که چگونه آن رار در راه زندگی بهتر بکار بندیم .
اساسی ترین ارزشهای مورد نظر در دانشکده ریاضی خدا محوری،خودباوری،خردگرایی،عدالت گستری،شایسته سالاری و تولید و نشر دانش سود مند است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.10937.19571.fa
برگشت به اصل مطلب