-  تقویم آموزشی
 تقویم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

 تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول 1402-1401
آدرس وب سایت آموزش دانشگاه : http://Amoozesh.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4949.5433.fa
برگشت به اصل مطلب