- همایش های علمی
دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوازدهمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ 11-10 اردیبهشت ماه 98 در تهران-دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4399.53653.fa
برگشت به اصل مطلب