- اخبار دانشکده
انتصاب مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی حکم جناب آقای دکتر انبیاء ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سید رضا علمی حسینی, به مدت دو سال بعنوان مدیر فرهنگی دانشکده مواد منصوب شدند. اساتید و کارکنان دانشکده مواد انتصاب ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت دارند.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.69582.fa
برگشت به اصل مطلب