- اخبار دانشکده
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 1399

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع می رساند مطابق آیین نامه آموزشی دوره دکتری دوبار در سال در ماههای اردیبهشت و آذر برگزار می گردد.  با توجه به برگزاری امتحان جامع در نیمسال تحصیلی جاری و از انجائیکه یکی از پیش شرطهای ضروری جهت شرکت در آزمون جامع ارائه نمره زبان می باشد، لذا دانشجویان گرامی حداکثر تا تاریخ 20 آبان فرصت دارند نسبت به ارائه نمره زبان خود به تحصیلات تکمیلی دانشکده  جهت اخذ مجوز اقدام نمایند. همچنین لازم است جهت شرکت در آزمون اقدامات ذیل را نیز به عمل آورند:

  1. ثبت نمره زبان در سیستم گلستان و هماهنگی با کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت اعتبار سنجی
  2. تکمیل فرم شرکت در آزمون جامع و ارائه به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت اخذ مجوز از شورا
  3. درخواست مجوز آزمون جامع در پیشخوان سیستم گلستان

    تحصیلات تکمیلی دانشکده

26/7/1400

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.65040.fa
برگشت به اصل مطلب