- اخبار دانشکده
دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEآقای مهندس مازیار منتظریان از پایان نامه دکترای خود تحت عنوان "بررسی خواص زیستی و مکانیکی شیشه-سرامیکهای سیستم SiO2-CaO-P2O5-ZrO2-K2O تهیه شده به روش سل - ژل" به راهنمایی آقایان دکتر مارقوسیان و دکتر افتخاری در تاریخ یکشنبه 12/7/94 ساعت 14:30 در سالن کنفرانس دانشکده مواد و متالورژی دفاع خواهد نمود.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.41516.fa
برگشت به اصل مطلب