- اخبار دانشکده
دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

آقای مهندس میلاد مجتهدی از پایان نامه دکترای خود تحت عنوان " مدل سازی و تحلیل ترمودینامیکی انحلال حالت جامد در آلیاژهای نانوساختار Cu-Fe تولید شده از طریق آلیاژسازی مکانیکی" به راهنمایی آقایان دکتر گودرزی و دکتر ابوطالبی در روز یکشنبه مورخ 20/11/92 ساعت 10در سالن کنفرانس اساتید دانشکده مواد و متالورژی دفاع خواهد نمود.

چکیده: در این پژوهش دلایل ترمودینامیکی افزایش حد حلالیت در فرایند آلیاژسازی مکانیکی سیستم مس - آهن مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا مدلی هندسی - آماری جهت تحلیل فصل مشترک بلورک ها در سیستم های نانوساختار دوفازی تهیه گردید.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.31923.fa
برگشت به اصل مطلب