- آزمایشگاه کامپوزیتهای ریختگی و ریخته گری نیمه جامد
آزمایشگاه کامپوزیتهای ریختگی و ریخته گری نیمه جامد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف اصلی از تأسیس این آزمایشگاه تحقیقاتی در جهت دسترسی به فناوری تولید صنعتی با استفاده از فرایند نوین شکل دهی مخلوط مذاب-جامد است. این فرایند ممکن است برای تهیه آلیاژهای فلزی و کامپوزیتهای زمینه فلزی به کمک فرایندهای تکمیلی مانند ریخته گری تحت فشار و شکل دادن, مورد استفاده قرار گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.14680.40093.fa
برگشت به اصل مطلب