گروه زبان‌های خارجی- تاریخچه
درباره دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه زبانهای خارجی دانشگاه از بدو  تاسیس دانشگاه علم و صنعت ایران قریب بر نه دهه می باشد در امر آموزش زبانهای عمومی و تخصصی مشارکت تنگاتنگ داشته و در ارائه خدمات آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان دانشکده های مختلف همواره کوشا بوده است. این گروه سالهای اخیر با دایر نمودن دوره  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (TEFL) اقدام به پذیرش دانشجو نموده و تاکنون تعداد ۷۵ نفر فارغ التحصیل داشته و ۴۰ نفر در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشند.

برنامه های گسترش این گروه که هم اکنون در دست مطالعه و بررسی می باشد عبارتند از:

۱. ایجاد  رشته زبان انگلیسی در سطح کارشناسی

۲. ایجاد گرایش ترجمه در سطح کارشناسی ارشد

۳. ایجاد گرایش آموزش زبان انگلیسی (TEFL) در سطح دکتری

همچنین گروه زبانهای خارجی به منظورایجاد ارتباط بین  استادان ، پژوهشگران ، دانشجویان و سایر افرادی که به نحوی در آموز ش زبانهای کاربردی برای اهداف ویژه از جمله آموزش زبان انگلیبسی برای رشته های  علوم مهندسی، علوم تکنولوژی و صنعت و علوم پزشکی ،سایر رشته ها در سطح جهانی فعال هستند تصمیم به نشر مجله بین المللی تحت عنوان ESP IRAN داشته  امید می رود باانتشار این نشریه که در نوع خود گرفته سومین نشریه زبان کاربردی در سطح جهانی یعنی بعد از ESP America و ESP Malaysia می باشد آموزش زبان رشته های تخصصی کشور به شکوفائی علمی برسد و از ارتباط جمعی فعال تری برخوردار باشد.

این گروه دارای کتابخانه ای  با ۳۰۰۰عنوان کتاب می باشد و دارای آزمایشگاه مجهز زبان و سیستم کامپوتری است 

در حال حاضر دارای ۷ نفر عضو هیات علمی می باشد و دارای  هیات علمی مدعو که با گروه همکاری دارند . 

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7767.10037.fa
برگشت به اصل مطلب