گروه زبان‌های خارجی- ریاست دانشکده
ریاست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نام : دکتر اسمعیل عبداله زاده  
رتبه علمی : دانشیار
تلفن : ۷۳۲۲۵۴۵۱
پست الکترونیک: S_abdolahiust.ac.i

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7757.10404.fa
برگشت به اصل مطلب