دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص اسکان دانشجویان بعد دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
به اطلاع میرساند ، امکان اسکان دانشجویان بعد از دفاع از پایان نامه به مدت سه ماه در زمان مقرر تعریف شده جهت تسویه حساب و اصلاحات امکان پذیر نمی باشد. حداکثر زمان ممکن برای این گروه از دانشجویان جهت استفاده از خوابگاه بمدت ده روز کاری بعد از دفاع از پایان نامه می باشد. اطلاعیه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7953.58205.fa
برگشت به اصل مطلب