دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
بیانیه همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/16 | 

AWT IMAGE

بیانیه روسای دانشکده های معماری که در پنجمین همایش ملی آموزش معماری در دانشگاه تهران شرکت نموده اند. بیانیه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.7953.35204.fa.html
برگشت به اصل مطلب