دانشکده معماری و شهرسازی- اخبارعلمی
دعوت به مصاحبه داوطلبان استعدادهای درخشان(بدون آزمون) دکتری شهرسازی98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۹ | 
بسمه تعالی
دعوت به مصاحبه
از داوطلبان استعدادهای درخشان(بدون آزمون)
دکتری شهرسازی98
بدینوسیله به اطلاع می­رساند داوطلبان زیر برای شرکت در مصاحبه پذیرفته شده­اند. مصاحبه نامبردگان در روز سه شنبه مورخ 98/4/11 ساعت 8 صبح در محل دانشکده معماری و شهرسازی برگزار خواهد شد.
ردیف نام نام خانوادگی
1 شادی شکری یزدان آباد
2 احسان شرافتی مقدم
3 محمد عباسپور کالمرزی
4 نیلوفر راست قلم
5 مریم قربان پور
6 سیده زینب میرسندسی
7 سیده مریم حسینی
 
 
با آرزوی توفیق الهی
بخش دکتری دانشکده معماری و شهرسازی

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.56980.fa
برگشت به اصل مطلب