دانشکده معماری و شهرسازی- اخبارعلمی
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۲۹ | 

AWT IMAGE

احتراما بدینوسیله از تلاش همکاران در جهت عقد قراردادهای پژوهشی با نهادهای اجرایی و انجام تحقیقات کاربردی که از اهم سیاستهای کلان ملی آموزش عالی کشور ، میباشد سپاسگذاری می نماید و از آنجا که اینگونه قراردادها به صورت جمعی و با همکاری سایر اساتید و دانشجویان محقق می شود،تقاضا دارد نسبت به موارد ذیل بذل توجه و مساعدت فرمایید. متن نامه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.30733.fa
برگشت به اصل مطلب