دانشکده معماری و شهرسازی- اخبارعلمی
کسب عنوان رتبه دوم وب سایت دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

کسب عنوان رتبه دوم وب سایت دانشکده در ارزیابی بهترین سایت اینترنتی دانشگاه را که با تلاش سرکار خانم مهندس زهره کریمی ، مدیر وب سایت دانشکده میسر شد به کلیه همکاران محترم تبریک می گوییم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.14208.fa
برگشت به اصل مطلب