دانشکده معماری و شهرسازی- وزیری
وزیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
     نام و نام خانوادگی:  حسین وزیری

    رتبه علمی: استادیار

    آدرس: تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران –

    دانشکده معماری و شهرسازی

AWT IMAGE

   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7803.9980.fa
برگشت به اصل مطلب