دانشکده معماری و شهرسازی- دکتر مردمی
دکتر مردمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی:  کریم مردمی 

    رتبه علمی: استادیار

    تلفن: 73913240-021

    پست الکترونیکی: K_mardomi AT iust.ac.ir

    آدرس: تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران –

    دانشکده معماری و شهرسازی

    
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7800.9977.fa
برگشت به اصل مطلب