دانشکده معماری و شهرسازی- دکتر معماریان
دکتر معماریان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: غلامحسین معماریان

رتبه علمی: استاد

تلفن: 73228234-021

پست الکترونیکی:

 memarian AT iust.ac.ir

آدرس: تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران –

دانشکده معماری و شهرسازی

  Link to Google-Scholar 

       

                                                      AWT IMAGE

     تحصیلات

  1- فوق لیسانس معماری از دانشگاه جنوآی ایتالیا در سال 1986 (1365) با معدل 100.110 .

  عنوان پایان نامه "سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران".

   2- دکتری: منچستر انگلستان- 1998

   عنوان گونه شناسی مسکن در ایران

  ب : سابقه کار در دانشگاههای مختلف

  1- سابقه کار در دانشگاه علم و صنعت از 1365 تا کنون عضو هیات علمی رسمی. … .

  2- دانشگاه تهران- دانشکده هنرهای زیبا 1365 -1370.

  3- دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین، 1372.

  4- دانشکده معماری و شهرسازی یزد 70-1369.

  5- دانشکده معماری و شهر سازی یزد 1378.

  6 - دانشکده معماری دانشگاه شیراز 1379-1378

  7- دانشکده معماری دانشگاه تبریز 1379

  8- گروه دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 1378....

   ج : عناوین کتابهای به چاپ رسیده:

  1- نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران، (تالیف)، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و صنعت ایران،1376.

  2- کاتالدی، جان کارلو، گونه شناسی (تیپولوژی) اولیه، (ترجمه از ایتالیایی)، تهران، انتشارات دنیای نو، 1368.

  3- پیرنیا، محمد کریم، شیوه های معماری ایران، (تدوین و گرد آوری)، تهران، نشر هنر اسلامی، 1369.

  4- آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی برونگرا، (تالیف)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1371.

  5- پیرنیا، محمد کریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران، (تدوین و گرد آوری)، دانشگاه علم و صنعت ایران،1371، چاپ سوم 1377.

  6- اومبرتو اکو، چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت،) ترجمه و تدوین( از ایتالیایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1371، چاپ دوم 1376.

  7- سیری در معماری آب انبارهای یزد، (تألیف)، دانشگاه علم و صنعت ایران،1372.

  8- آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی درونگرا، (تألیف) دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول 1373-چاپ دوم 1376.

  9- پیر نیا، محمد کریم، تحقیق در معماری گذشته ایران، (تدوین)، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1378.

  10- پیر نیا، محمد کریم ، سبک شناسی معماری ایران، (تدوین) ، تهران، نشر پژوهنده- معمار، 1380.

  11- سیری در مبانی نظری معماری، تالیف، نشر سروش دانش و معمار، 1384.

  12- معماری ایرانی، تالیف محمد کریم پیرنیا، نشر سروش دانش و معمار، 1387.

    کتابهای در حال چاپ :

  13- مسجد جامع اصفهان: بیان تصویری، تالیف، میراث فرهنگی، زیر چاپ.

  14- هویت شهری و معماری استان فارس، وزارت مسکن و شهرسازی.

د: عناوین مقالات فارسی و انگلیسی

  1- "طرحهای جامع فرهنگی"، سمینار توسعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1373.

  2- "معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران"، دومین همایش تاریخ معماری ایران، میراث فرهنگی،1378.

  3- "مقایسه تأثیر فرهنگ برخانه های سنتی و معاصر ایران"، دومین جشنواره ساختمان و معماری، تهران،1378.

  4- "نقدی بر مقاله تاثیر روشهای ساختمانهای ایراتی بر ساختمانهای قرون وسطی اروپا"، مجله معمار، تابستان- 1378.

  5- G.H. Memarian, F. E. Brown, “Patterns of Privacy and Hospitality in the traditional Persian house”, Proceeding of the IASTE fifth international Conference, Identity, Tradition and Built Form, Vol 100, University of California at Berkeley, 1996, pp. 42-82.

  6- G.H. Memarian, A, Islam, “ Tourism and Change in Iranian Traditional Architecture: Shrines”, Proceeding of the IASTE sixth international conference, Tourism and Changes, University of California at Berkeley, 1998.

  7- G.H. Memarian, “ A Comparative Study of Iranian Traditional Houses”, Fourth international Conference of the Monde Iranian, Paris, 1999.

  8.- G.H. Memarian , F. E. Brown The Shared Characteristics of Iranian and Arab Courtyard Houses”, first International Arab Courtyard Houses, Homs University(Syria) and Huddersfield University (U.K), November 2000.

  9. G.H. Memarian, A, Islam, The Pointed Arches and Contribution of Ghiath al Din Kashani in the 15 Century”, First International Conference on Ghiath al Din Kashani, University of Kashan, November 2000.

  10- G.H. Memarian, In collaboration with F. E Brown, “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

  11- G.H. Memarian , F. E. Brown, "Climate, Culture and Religion: Aspects of Iranian Courtyard Houses", JAPR, 2003 (ISI Journal).

  12- G.H. Memarian , F. E. Brown , “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

  13- In collaboration with F. E Brown, “ Pars in Dubai and Dubai in Pars: Problem of Identity”, submitted to the IASTE ninth international conference, University of California at Berkeley, Dubai, 2004.

  14- " Architecture of Iranian underground cisterns- an element of sustainable residential and working life”, submitted to ICHH, India, 2006.

  15 - پژوهشی در ساختمانهای وابسته به قنات: پایابهای یزد“، در مجموعه مقالات قنات، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، 1379،_ص 663-673.

  16 - پیوند با طبیعت در مساجد ابیانه“،_دومین همایش بین المللی مسجد، کاشان، 1379.

  17 - ” معماری آب انبارهای قزوین“، مجله اثر، بهار 1383.

  18 – " نحو فضای معماری" ، مجله صفه ، زمستان 1382 (مجله علمی پژوهشی) .

  19 - " مرزهای حفاظت، احیاء و مرمت بناهای عامیانه و یادمانی " ، مجله هفت شهر، شماره 12 و 13، 1382، ص 70 – 78.

  20 - " جایگاه نادیده گرفته شده معماری ایران در تاریخ معماری جهان" ، مجله فرهنگ و معماری، 1381.

  21 - " معماری ایران، راهی به سوی خودشناسی" ، مجله سازمان نظام مهندسی اصفهان، زیر چاپ.

  22 - تحلیل معماری مسجد جامع فهرج، مجله فنی مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ( مجله علمی پژوهشی)، 1384 .

  23 - "ارمغانهای فارس به جهان معماری"، کنگره فارس شناسی، اردیبهشت 1384، شیراز، بنیاد فارس شناسی.

  24 - معمار ایرانی، سخنرانی علمی، شیراز، دانشگاه شهید با هنر و دانشگاه آزاد اسلامی، اردیبهشت 1384.

  25 - معماری مساجد ایرانی، همایش هفته فرهنگی ایران در سنگال، آبان 1384، داکار، سنگال.

  26 - معماری سنگی بناهای تاریخی فارس، دانشگاه میراث فرهنگی، تهران، خرداد 1384.

   سمینارها:

  1- بررسی مقایسه ای خانه های ایرانی،_دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار 1378.

  2- معماری آب انبارهای قزوین، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار 1379.

  3- ویژگیهای مشترک خانه های ایرانی و عرب، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار 1379.

  4- سیر تحول بناهای چهار ایوانی در ایران، دانشکده معماری دانشگاه شیراز، بهار 1379.

  5- ارمغانهای ایران به جهان معماری: گنبدهای دو پوسته، ، دانشکده معماری دانشگاه شیراز، بهار 1379 .

  6- " زیبا سازی شهری و هویت معماری و شهرسازی" ، شهرداری شیراز، همایش مدیران زیباسازی شهرهای بزرگ ایران، شیراز، 1382.

  7- تداوم معماری ایرانی از نگاه مهندس میر میران، اردیبهشت 1385، دانشگاه آزاد سپیدان.

  8- سیری در مبانی نظری معماری، ملی ایران، شهریور 1385.

  9 – مرز شناسی معماری مساجد اصفهان و شیراز، اصفهان، شهریور 1385.

ه- طرحهای تحقیقاتی:

  1- معماری منابع آب شهری و روستایی: آب انبارهای قزوین، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران، (پایان 1379).

  2- گونه شناسی خانه های ایرانی: خانه های شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران، (پایان 1379).

  3- روند نشر کتاب در دانشگاه علم و صنعت ایران، (1381)

  4- مرزهای معماری ایرانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران 1382.

  5- مطالعه کالبدی معماری ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران، 1380.

  6- ده بنای تاریخی فارس، اوقاف فارس، 1381.

  7- هویت شهرهای فارس، تحقیق گروهی در حال اجرا، دانشگاه شیراز و سازمان بهسازی و عمران بافتهای شهری.

  و: مسئولیتهای اجرایی

  1- مدیر پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی 1378-1379 .

  2- سرپرست مرکز تحقیفات و اسناد (73-1376).

  3- سرپرست مرکز تحقیفات و اسناد1379.

  4- عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان ایتالیا وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، 1373-1367.

  5- عضو شورای کتاب دانشگاه علم و صنعت ایران (ادامه دارد) .

  6- مدیر گروه دکتری معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1381 ادامه دارد).

  7- معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی ( 1381).

  8- مدیر دفتر معرفی و آموزش میراث معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

  9- مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی مستند سازی معماری ایرانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383.

   ز- کارهای نمونه و شاخص:

  1- احیاء خانه قدیمی رسولیان در یزد و تبدیل آن به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد.

  2- آموزشگر نمونه سال دانشگاه علم و صنعت 1373.

  3- دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مرمت و احیاء ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی یزد.

   ح : نمایشگاه:

  1) نمایشگاه گوهردان آب، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، موزه رضا عباسی، بهمن، 1381.

  2) نمایشگاه خانه های تهران قدیم. با همکاری سازمان میراث فرهنگی، موزه رضاعباسی، بهمن 1381.

  3) نمایشگاه خانه های شیرازی، مسایل شهرسازی و شهرنشینی، فروردین 1382، دانشگاه شیراز.

  4) نمایشگاه خانه های شیرازی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، تالار حافظ شیراز، اردیبهشت 1382.

  5) نمایشگاه خانه های تهران قدیم،1381، شهرداری تهران.

  6) نمایشگاه مسیر زندگی: معماری آب انبارهای نایین، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، اردیبهشت 1383.

  7) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، همایش هنر نبوی، 1386.

  8) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، همایش بین المللی قرآنی، 1387.

  9) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای. تهران،1387

  10) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  11) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  12) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  13 نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  14 نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  15) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

   و : همایش:

  دبیر همایش اندیشمندان معماری ایرانی، یادواره استاد پیرنیا، 5 خرداد 1382، با همکاری معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران.

   شرح حال علمی پژوهشگر

   با موضوع خانه

  1- رساله دکتری: منچستر انگلستان- 1998 : عنوان گونه شناسی مسکن در ایران

  2- کاتالدی، جان کارلو، گونه شناسی (تیپولوژی) اولیه، (ترجمه از ایتالیایی)، تهران، انتشارات دنیای نو، 1368.

  3- آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی برونگرا، (تالیف)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1371. (چاپ چهارم)

  4 - آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی درونگرا، (تألیف) دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول 1373-چاپ دوم 1376 (چاپ چهارم).

  5- "مقایسه تأثیر فرهنگ برخانه های سنتی و معاصر ایران"، دومین جشنواره ساختمان و معماری، تهران،1378.

  6 - G.H. Memarian, F. E. Brown, “Patterns of Privacy and Hospitality in the traditional Persian house”, Proceeding of the IASTE fifth international Conference, Identity, Tradition and Built Form, Vol 100, University of California at Berkeley, 1996, pp. 42-82.

  7 - G.H. Memarian, “ A Comparative Study of Iranian Traditional Houses”, Fourth international Conference of the Monde Iranian, Paris, 1999.

  

  8 - G.H. Memarian , F. E. Brown The Shared Characteristics of Iranian and Arab Courtyard Houses”, first International Arab Courtyard Houses, Homs University(Syria) and Huddersfield University (U.K), November 2000.

  9 - G.H. Memarian, In collaboration with F. E Brown, “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

  10 - G.H. Memarian , F. E. Brown, "Climate, Culture and Religion: Aspects of Iranian Courtyard Houses", JAPR, 2003 (ISI Journal).

    طرحهای تحقیقاتی:

  11 - گونه شناسی خانه های ایرانی: خانه های شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران، (پایان 1379).

  12- مرزهای معماری ایرانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران 1382.

  13- هویت شهرهای فارس، تحقیق گروهی در حال اجرا، دانشگاه شیراز و سازمان بهسازی و عمران بافتهای شهری.

  کارهای نمونه و شاخص:

  14- احیاء خانه قدیمی رسولیان در یزد و تبدیل آن به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد.

    ح : نمایشگاه:

  15- نمایشگاه خانه های تهران قدیم. با همکاری سازمان میراث فرهنگی، موزه رضاعباسی، بهمن 1381.

  16- نمایشگاه خانه های شیرازی، مسایل شهرسازی و شهرنشینی، فروردین 1382، دانشگاه شیراز.

  17- نمایشگاه خانه های شیرازی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، تالار حافظ شیراز، اردیبهشت 1382.

  18- نمایشگاه خانه های تهران قدیم،1381، شهرداری تهران.

    و: راهنمایی رساله دکتری

  19- خانه های تبریز: 1380، واحد علوم و تحقیقات.

  20- گونه شناسی خانه های اصفهان، در مرحله دفاع.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7793.9969.fa
برگشت به اصل مطلب